قدرت تصویر استعفا بازاریابی بازاریابی

قدرت: تصویر استعفا بازاریابی بازاریابی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آخرین اوضاع معوقات بانک سرمایه ، تصویر العمل دادستان پایتخت کشور عزیز

بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران روز شنبه هجدهم آذرماه امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و

آخرین اوضاع معوقات بانک سرمایه ، تصویر العمل دادستان پایتخت کشور عزیز

تصویر العمل دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیانات اخیر بقایی جهت برگزاری دادگاه علنی/ آخرین اوضاع معوقات بانک سرمایه

عبارات مهم : ایران

بیستمین جلسه شورای معاونان دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران روز شنبه هجدهم آذرماه امسال با حضور معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، سرپرستان دوایر نظارت و دادیاران تحقیق ناحیه ۴ دادسرا، به ریاست دکتر جعفری دولت آبادی دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران برگزار شد.

به گزارش خبرآنلاین، جعفری دولت آبادی با اشاره به اظهار یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اطراف معوقات بانکی، اظهار داشت: عده ای گفته اند در دوران احمدی نژاد فهرستی از بدهکاران بانکی به قوه قضاییه ارائه شد که تاکنون اقدام نشده هست. هم چنین نماینده دیگری به تعبیر خود افشاگری نموده و اسامی ۲۰ نفر از بدهکاران بانکی را اعلام کرده که بازتاب زیادی در رسانه ها داشته است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص فهرست ارسالی به قوه قضاییه اعلام داشت: اولاً فهرست اولیه که در رسانه ها به آن اشاره شد، متضمن پرونده های کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پرونده های کیفری است.

وی افزود: بانک ها به چند طریق می توانند معوقات بانکی را مطالبه و پیگیری نمایند. روال معمول مطالبه، از طریق دوایر اجرای ثبت اسناد رسمی است که اصولاً ارتباطی با مراجع قضایی پیدا نمی کند. طریق دیگر جهت مطالبه از سوی بانک ها، تقدیم دادخواست است که در محاکم حقوقی پیگیری و اتخاذ تصمیم می شود. هم چنین دادخواست های ورشکستگی در این محاکم پیگیری می شود که ارتباطی به دادسرا ندارد.

جعفری دولت آبادی در خصوص پرونده های مرتبط با دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تقدیر از همکاری های بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به خاص از سال ۱۳۹۲ به بعد اظهار داشت: در فهرست اولیه حداکثر ده پرونده مربوط به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاه های عضو جهت بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از کارها این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی است که بعد از پیگیری های فراوان و طبق درخواست دادستانی تهران، اخیراً یک فهرست پنجاه نفری به وسیله بانک مرکزی به دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران ارسال شده است و این دادستانی عنوان را به دادسرای پولی – بانکی ارجاع کرده است که حسب بررسی های انجام شده است پنجاه فقره پرونده در دادسرا های پیگیری به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت پیگیری است که بعضی پرونده ها منجر به صدور حکم شده؛ بعضی در محاکم کیفری تحت پیگیری است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با تصریح به این که پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیب های اجتماعی ادعا می شود، قوه قضاییه را مسوول کاستی ها ندانیم؛ آیا که صرف معوق ماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمی شود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکت های صوری و یا از طریق رانت ذلت اخذ شود.

فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران بانک سرمایه با بدهی ۸ هزار میلیارد تومان

وی در رد بعضی ادعا ها مبنی بر کم کاری قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه اظهار داشت: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی هست، پیگیری های زیادی انجام شده است هست. بانک سرمایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵ فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام نمود که در حال حاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر می برند که مجموع بدهی سی و یک نفر، ۸ هزار میلیارد تومان هست. بعضی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آن ها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.

بازداشت ۴۲ نفر متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان

جعفری دولت آبادی در توضیح اطراف آخرین اوضاع پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفته اند را ۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام نمود که تعدادی از آن ها با تودیع وثیقه آزاد شده است اند. وی افزود: در حال حاضر ۱۰ نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر می برند و تاکنون هزار میلیارد تومان از ۸ هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است است.

جعفری دولت آبادی در بی مبنا خواندن بیانات عده ای اطراف پرونده بانک سرمایه و فهرست ۲۰ نفره متهمان این پرونده افزود: اولاً فهرست مذکور مشتمل بر اسامی ۳۱ نفر هست؛ ثانیاً ۱۰ نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر می برند؛ و ثالثاً طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه عوض شده است اند و مدیران این بانک هنوز هم همکاری مورد نیاز را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شد و تاکید گردیده در صورت عدم پرداخت بدهی ها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذی ربط خواهد بود.

یکی از بدهکاران بانک سرمایه، خود مدیرعامل یک بانک شخصی است

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام این که یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک شخصی هست، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نمی باشد.

جعفری دولت آبادی با اعلام این که بانک ها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدی تر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقه ها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام نمایند؛ افزود: متاسفانه راهکار های اساسی رها شده است و صرفاً به قوه قضاییه هجمه آورده اند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آن ها چه کرده هست. در حالی که باید پرسید بانک ها در مقابله با بدهکاران بانکی و زیاد کردن معوقات بانکی چه کرده اند؟ آیا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات زیاد کردن می یابد؟ آیا اقدامی در جهت وصول بدهی ها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمی آید؟

وی با اعلام این که دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران چندین سال است که در عنوان بانک ها ورود کرده و به همین منظور دادسرای پیگیری به جرایم پولی – بانکی را ایجاد کرده هست، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری نمایند.

جعفری دولت آبادی با تقسیم بندی بدهکاران بانکی به دو دسته، اظهار داشت: دسته نخست کسانی هستند که مطابق مقررات وام دریافت داشته و آن را در امر کارآفرین هزینه کرده اند که نتیجه آن رونق اقتصادی هست. دادستانی به سراغ این افراد نمی رود آیا که پرسشها نقدینگی و رکود فعلی ایجاب می نماید که بانک ها به این بدهکاران مهلت دهند.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران دومین دسته از بدهکاران بانکی را کسانی دانست که با سوء استفاده از ارتباط خود با اشخاص ذی نفوذ و با ارائه اسناد غیرواقعی، تسهیلات کلان دریافت داشته و وجوه دریافتی را نه تنها در جهت عنوان قرارداد و رونق اقتصادی به کار نگرفته اند، بلکه با سرریز آن به اموری، چون ارز، طلا و بورس، زمینه فساد اقتصادی را فراهم نموده اند.

وی عملکرد بدهکاران دسته دوم را واجد جنبه کیفری دانست، افزود: بیانات بعضی به گونه ای است که گویا قوه قضاییه مسوول معوق ماندن تسهیلات بانکی هست؛ این در حالی است که متاسفانه در بعضی پرونده ها بانک حاضر به اعلام شکایت هم نیست.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر این که دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در پرونده های مهم مطرح در دادسرا های پولی – بانکی و اقتصادی کارها مهمی انجام داده هست، از عدم همکاری بعضی بانک ها در وصول مطالبات انتقاد نمود و اظهار داشت: در یک پرونده اقتصادی مهم علی رغم اعطای وکالت تام از سوی متهم جهت انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال جهت او امکان پذیر نمی باشد، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری نموده است.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران افزود: در پرونده های این چنینی که قوه قضاییه ورود می کند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکان پذیر هست، نقش بانک ها باید پررنگ شود و دولت هم باید بانک ها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران نماید.

متهم باید در محکمه از خود دفاع کند

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران در خصوص بیانات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران که اخیراً در اعتراض به پرونده اتهامی خود درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده هست، چنین اظهاراتی را ترفندی جهت خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات دانست و اظهار داشت: این که آیا دادگاه علنی تشکیل نمی شود، علت بر به حق بودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرف نظر از این که علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علنی بودن جلسات محاکم هست، ولی استثنائاتی هم بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده است و لذا تخطئه دادگاه بدهید جهت فاقد وجاهت قانونی است.

جعفری دولت آبادی در پاسخ به بعضی بیانات مبنی بر این که قوه قضاییه تحمل انتقاد را ندارد، اظهار داشت: انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضایی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادی هاست و اقتدار آن باید حفظ شود، به هیچ وجه پسندیده نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران با قرائت این آیه از قرآن کریم که «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما» افزود: اگر یک بار به بعضی افراد کوچک ترین توهینی شود، همه امور را به هم می ریزند؛ این در حالی است که به نحو مکرر به قوه قضاییه و مسؤولین آن توهین می شود.

احضار افراد یا جلب آن ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست

جعفری دولت آبادی خطاب به دادیاران تحقیق، با تاکید بر اهمیت احضار افراد و سپس جلب آن ها، با استثناء نمودن پرونده های مهم مانند ترور و قتل، دقت در احضار یا جلب اشخاص را مهم خواند و افزود: در پرونده های مالی به خاص در مواردی که رابطه شاکی و مشتکی عنه منشا قراردادی دارد باید سنجیده تر عمل کرد و احضار افراد یا جلب آن ها بدون مستندات کافی بر انتساب جرم صحیح نیست.

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران احضار اشخاص را منوط به ملاحظه ادله احضار و بررسی این که آیا جرمی رخ داده است یا خیر دانست و اظهار داشت: ادله احضار باید به خوبی بررسی شود و چنانچه احضارشونده نزد قاضی حاضر نشد، بررسی شود که آیا عدم حضور او مستند به توجیهی است یا خیر. هم چنین در پرونده های دارای مبنای حقوقی و منشا قراردادی به خاص هنگامی که عنوان پرونده مبالغ کلان است و وکیل تلاش در ترغیب و توجیه قاضی به صدور برگ جلب دارد، در صدور چنین دستورات قضایی دقت شود و سرپرستان نیز بر این گونه پرونده ها نظارت نمایند.

جعفری دولت آبادی با تاکید بر اهمیت کارشناسان رسمی دادگستری در کشف واقعیت، ضمن انتقاد از ارجاع امر کارشناسی به تعدادی کارشناس محدود و یا اختلاف نظر فاحش میان کارشناس اولیه و هیات های کارشناسی، اظهار داشت: محدود کردن شمار کارشناسان افزون بر این که مغایر قانون در نحوه گزینش کارشناس از طریق قرعه هست، زمینه های فساد را نیز فراهم می آورد؛ لذا قضات دادسرا در گزینش کارشناس با مراجعه به کتاب کارشناسی و از طریق قرعه اقدام نمایند و البته این امر مانع از آن نیست که اگر کارشناسی خوب عمل نمی کند، از گزینش مجدد او خودداری شود.

سرپرست دادسرای فرودگاه در عنوان تاخیر پرواز ها ورود کند

دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران از سرپرستان نواحی دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خواست از حوزه قضایی تحت تصدی خود، کلانتری ها، بازداشت گاه ها و مراکز مهم تولیدی و خدماتی که به نحوی با سلامت و امنیت عمومی مردم مرتبط هست، دیدار نمایند و خطاب به سرپرست ناحیه ۹ دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران خاص پیگیری به جرایم فرودگاه اظهار داشت: سرپرست این دادسرا در عنوان تاخیر پرواز ها ورود کند و اگرچه که بعضی توجیهات مانند نبودن قطعه های هواپیما پذیرفته هست، ولی رعایت حرمت مسافران نیز مهم است و باید تا حد امکان از سرگردانی مسافران در فرودگاه ها جلوگیری شود.

جعفری دولت آبادی به چند انتصاب تازه در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران طی هفته گذشته پرداخت که از جمله انتصاب حجتی زاده به عنوان سرپرست دادسرای نیابت و نجفی با حفظ سمتِ معاون اول دادسرا به عنوان سرپرست دادسرای پولی- بانکی بود. وی هم چنین از تشکیل ناحیه ۸ دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران در ساختمانی تازه که حوزه نارمک و بخشی از پایتخت کشور عزیزمان ایران نو را در بر می گیرد و انتصاب بنی حسینی به عنوان سرپرست این ناحیه خبر داد و در خصوص دیگر تغییرات افزود: زن دکتر خسروشاهی در امر نظارت و ارزشیابی بانوان دارای پایه قضایی متمرکز گردید که با عنایت به تعداد قضات زن دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران که بالغ بر ۲۰۰ نفر می شود، این اقدام مهم است.

صدور حکم به پرداخت هشت فقره دیه کامله در پرونده پالایشگاه کهریزک

واریز وجوه دیه افراد متوفی در اتفاق آتش سوزی پالایشگاه پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر دیگری بود که دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به آن پرداخت. وی ورود به موقع دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان آتش سوزی در این پالایشگاه را زمینه ساز تسهیل و تسریع در جمع آوری ادله اولیه به شمار آورد و اظهار داشت: به وسیله شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است است.

جعفری دولت آبادی از برگزاری همایش دادسرا های استان پایتخت کشور عزیزمان ایران با عنوان حقوق بشر در روز شنبه ۲۵ آذر ماه خبر داد.

آخرین اوضاع معوقات بانک سرمایه ، تصویر العمل دادستان پایتخت کشور عزیز

واژه های کلیدی: ایران | پرونده | بدهکاران بانکی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs