قدرت تصویر استعفا بازاریابی بازاریابی

قدرت: تصویر استعفا بازاریابی بازاریابی اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات خودم دیروز استعفا کرده بودم / تصویر العمل عابدینی به خبر اخراج از کمیته بازاریابی

به گزارش خبرآنلاین؛ عصر امروز خبر برکناری امیر عابدینی از کمیته بازاریابی و اقتصادی فدراسیون فوتبال منتشر شد. ولی عابدینی برکناری اش را قبول ندارد و می گوید خ

خودم دیروز استعفا کرده بودم / تصویر العمل عابدینی به خبر اخراج از کمیته بازاریابی

تصویر العمل عابدینی به خبر اخراج از کمیته بازاریابی: خودم دیروز استعفا کرده بودم

عبارات مهم : تصویر

امیر عابدینی گفت اخراج نشده، بلکه خودش استعفا کرده بود.

به گزارش خبرآنلاین؛ عصر امروز خبر برکناری امیر عابدینی از کمیته بازاریابی و اقتصادی فدراسیون فوتبال منتشر شد. ولی عابدینی برکناری اش را قبول ندارد و می گوید خودش استعفا کرده بود. عابدینی می گوید: من دیروز استعفایم را به دفتر کمیته بازاریابی داده و خواسته بودم که این استعفا را به تاج برسانند. بنابراین خودم استعفا کرده بودم. نمی دانم آیا پرسشها را این طوری مطرح می کنند.

خودم دیروز استعفا کرده بودم / تصویر العمل عابدینی به خبر اخراج از کمیته بازاریابی

عابدینی که نمی خواهد زیاد در این مورد صحبت کند، ادامه می دهد: یک یادداشت هم به اسلامیان داده ام که حرف های زیادی در آن زده ام. نوشته ام که با این کارها حتی مانع رشد استقلال و پرسپولیس هم می شوند.

واژه های کلیدی: تصویر | استعفا | بازاریابی | بازاریابی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs